ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 15/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 15/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΤΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0018204921 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ)
ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 96,72 €
2.ΦΛΑΣ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΤΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0018204921 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ)ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 96,72 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΧΕΠ 15/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear