ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 14/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 14/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΖΑ PEUGEOT BOXER DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ DENSO:DSN3012 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΧΕΠ 14/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear