ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν18/19-04-2022
ΑΔΑ 96ΖΘΟΡ1Π-ΑΓΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear