ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣ 28/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣ 28/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Κωδ.ΜΧ08752 Oxylog 2000 ServSet 2y, για αναπνευστήρες τύπου DRAΕGER OXYLOG 2000 Τεμ:3
2. 8402745 Pressure regulator, για αναπνευστήρες τύπου DRAΕGER OXYLOG 2000 Τεμ:3
3. Εργασία για τη συντήρηση τριών αναπνευστήρων τύπου DRAΕGER OXYLOG 2000 με S/N ARLE- 0048, ARLH- 0068, ARLB-0066,ARLB-0052 Τεμ:3
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 28/2021
ΑΔΑ 62Α5ΟΡ1Π-5ΜΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear