ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 6/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 6/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ BIG SPRAY
ΤΕΜ. 1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 6/2021
ΑΔΑ ΨΓ3ΙΟΡ1Π-ΦΨΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear