ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Αντικατάσταση Κινητήρα για την επισκευή του ΚΗΗ-7453 ασθενοφόρου οχήματος
Αριθμός Εντολής 25/2023/06-03-2023
ΑΔΑ 6ΡΦΙΟΡ1Π-ΔΔ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear