ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΑ 228/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΑ 228/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Βιομηχανικό αέριο ATAL: 20L @ 200 BAR, 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ: 50L @ 30 BAR, 10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Αριθμός Εντολής ΗΑ 228/19-10-2022
ΑΔΑ ΨΧΔ4ΟΡ1Π-ΓΥΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear