ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ 14 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ 14

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σωληνάκια επιστροφής λαδιού MERCEDES 313 CDI κωδικος:Α65118000722 (γνησιο αντ/κο)
Τεμ 2
Αριθμός Εντολής 14/09-01-2020
ΑΔΑ Ψ9Μ9ΟΡ1Π-0ΗΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear