ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ 12 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ 12

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Κοχλίες (βίδες) Μ8 Χ 16mm (No 13) γαλβανιζέ, τεμ. 100
2. Περικόχλια (παξιμάδια) Μ8 (No 13) γαλβανιζέ, τεμ 100
3. Τρυπανόβιδες 5 Χ 32mm (No 8) γαλβανιζέ, τεμ.100
Αριθμός Εντολής 12/08-01-2020
ΑΔΑ 9ΠΔ5ΟΡ1Π-ΩΓ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear