ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Τ11/22-02-2021
ΑΔΑ 6Υ7ΟΟΡ1Π-ΧΘΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear