ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩN RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α19/17-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩN RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α19/17-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩN RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α19/17-01-2022
ΑΔΑ 9ΡΝΨΟΡ1Π-ΙΦ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear