ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FIAT EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α20/17-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FIAT EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α20/17-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FIAT EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α20/17-01-2022
ΑΔΑ ΩΔΝ4ΟΡ1Π-ΞΕΠ
ΑΔΑΜ 22PROC010017845
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2022 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear