ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 99/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 99/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΨΥΓΕΙΟ INTERCOOLER MERCEDES 313CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:A9065010201 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)ΤΕΜ:3
2. ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:A9065000002 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 99/2022
ΑΔΑ ΨΓΤΧΟΡ1Π-ΠΜΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear