ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 98/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 98/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:0801Ζ8 ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 98/2022
ΑΔΑ 9ΠΒΥΟΡ1Π-ΟΙ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear