ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 98/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 98/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 LT
ΤΕΜ. 10
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 98/2021
ΑΔΑ 67Ω6ΟΡ1Π-ΩΞΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear