ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 96/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 96/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ORIGINAL EQUIPMENT – O.E. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΒΟΛΑΝ NISSAN NV400 ΚΩΔΙΚΟΣ:1231000Q4D
ΤΕΜ. 7
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 96/2022
ΑΔΑ 9ΠΤΡΟΡ1Π-ΡΡΨ
ΑΔΑΜ 22PROC011591638 2022-11-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear