ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 93/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 93/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ 400LA
ΤΕΜ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 93/2021
ΑΔΑ ΨΞΨΛΟΡ1Π-Η0Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear