ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 89/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 89/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Ελαιολιπαντικά ασθενοφόρων οχημάτων (ΑΕ 576)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 89/2022
ΑΔΑ 6ΟΣΛΟΡ1Π-ΙΟΟ
ΑΔΑΜ 22PROC011568063 2022-11-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear