ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 88/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 88/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED AE 565
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 88/2022
ΑΔΑ 6ΕΚ6ΟΡ1Π-ΝΦ9
ΑΔΑΜ 22PROC011539944 2022-11-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear