ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 87/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 87/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διαφόρων φίλτρων (Λαδιού –πετρελαίου-καμπίνας-αέρος-βενζίνης)
Τύπου: VW-CITROEN-PEUGEOT-MERCEDES (ΑΕ 452)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 87/2022
ΑΔΑ 9ΙΑΦΟΡ1Π-Κ6Φ
ΑΔΑΜ 22PROC011527012
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear