ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 86/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 86/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10LT 30 ΤΕΜ. ΜΗΝΙΑΙΩΣ
2. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2 Ή 3 LT 20 ΤΕΜ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 86/2021
ΑΔΑ ΨΗ3ΧΟΡ1Π-90Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear