ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 85/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 85/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια δύο καρεκλών ασθενούς για τα ασθενοφόρα (ΑΕ 525)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης 85/2022
ΑΔΑ 6701ΟΡ1Π-Ξ57
ΑΔΑΜ 22PROC011396281 2022-10-11
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear