ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 85/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 85/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑ DPF MERCEDES 316 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0009050008 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ. 3
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 85/2021
ΑΔΑ ΨΣΞΘΟΡ1Π-6ΣΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear