ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 84/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 84/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΔΕΙΕΣ XΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ eUA32 ΚΑΙ 32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ eZ32-2
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης 84/2022
ΑΔΑ 6Ψ0ΤΟΡ1Π-ΞΥΘ
ΑΔΑΜ 22PROC011389477 2022-10-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear