ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 83/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 83/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια για υδατικό διάλυμα ουρίας AD BLUE (ΑΕ 506)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης 83/2022
ΑΔΑ Ψ154ΟΡ1Π-ΣΞΤ
ΑΔΑΜ 22PROC011381141 2022-10-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear