ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 81/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 81/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:4018Ε0, ΤΕΜ. 15
2. ΗΜΙΜΠΑΡΟ ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑΣ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:4018Α4, ΤΕΜ. 5
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 81/2021
ΑΔΑ 6425ΟΡ1Π-ΩΞ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear