ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80/2022 Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου (ΑΕ 463) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80/2022 Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου (ΑΕ 463)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου (ΑΕ 463)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης 80/2022
ΑΔΑ Ψ5ΞΥΟΡ1Π-ΔΤ6
ΑΔΑΜ 22PROC011277988 2022-09-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear