ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 78/2022 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 78/2022 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης 78/2022
ΑΔΑ 9439ΟΡ1Π-3ΛΡ
ΑΔΑΜ 22PROC011201486 2022-09-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear