ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 72/2023 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 72/2023 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης 72/2023
ΑΔΑ ΨΩ6ΖΟΡ1Π-31Ε
ΑΔΑΜ 23PROC013478180 2023-09-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear