ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 71/2023 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 71/2023 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή προμήθειας ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων (ΑE 533/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης 71/2023
ΑΔΑ ΨΝΥΨΟΡ1Π-Ξ89
ΑΔΑΜ 23PROC013477554 2023-09-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear