ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 71/2022 Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου FIAT DUCATO DIESEL ΜΕ 404) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 71/2022 Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου FIAT DUCATO DIESEL ΜΕ 404)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου FIAT DUCATO DIESEL (ΑΕ 404)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης 71/2022
ΑΔΑ 6Ι8ΧΟΡ1Π-58Β
ΑΔΑΜ 22PROC011031859
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear