ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 70/2022 ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 70/2022 ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης 70/2022
ΑΔΑ ΨΜΙΣΟΡ1Π-6ΔΕ
ΑΔΑΜ 22PROC010940844 2022-07-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear