ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 70/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 70/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως
(AE 614/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-10-2021
Αριθμός Διακήρυξης 70/2021
ΑΔΑ 6Κ2ΡΟΡ1Π-ΨΨ6
ΑΔΑΜ 21PROC009355571 2021-10-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear