ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια αντιψυκτικού υγρού G-13 (ΑΕ 3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης 7/2023
ΑΔΑ 9ΦΠ6ΟΡ1Π-Ο6Ρ
ΑΔΑΜ 23PROC012035804
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear