ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6Γ 03-04-2023 ΜΑΣΚΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6Γ 03-04-2023 ΜΑΣΚΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ I-GEL
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LMA SUPREME ΚΑΙ
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
3) ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΑΣΚΑ Ο2, ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΚΑΙ
ΜΑΣΚΑ Ο2 VENTURI
Αριθμός Εντολής 6Γ/03-04-2023
ΑΔΑ 9Φ58ΟΡ1Π-ΟΜ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear