ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή DIAKOSMHTIKA ΝΙΣΣΑΝ ΑΕ 8
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης 69/2023
ΑΔΑ 63ΒΠΟΡ1Π-ΞΘΓ
ΑΔΑΜ 23PROC013421442 2023-09-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear