ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2022 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFE-PAK 1000 STRYKER – PHYSIO CONTROL (ΑΕ 385) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2022 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFE-PAK 1000 STRYKER – PHYSIO CONTROL (ΑΕ 385)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFE-PAK 1000 STRYKER - PHYSIO CONTROL (ΑΕ 385)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης 69/2022
ΑΔΑ 9ΝΔ1ΟΡ1Π-ΖΞΑ
ΑΔΑΜ 22PROC010926796 2022-07-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear