ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2021
Αριθμός Διακήρυξης 69/2021
ΑΔΑ ΨΓ5ΚΟΡ1Π-Κ0Γ
ΑΔΑΜ 21PROC009306233 2021-10-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear