ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΑΕ: 304/13-04-21)


Ημερομηνία Διακήρυξης 07-10-2021
Αριθμός Διακήρυξης 69/2021
ΑΔΑ ΨΓ5ΚΟΡ1Π-Κ0Γ
ΑΔΑΜ 21PROC009331765 2021-10-08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear