ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 68/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 68/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2021
Αριθμός Διακήρυξης 68/2021
ΑΔΑ ΨΜΝΙΟΡ1Π-Β0Η
ΑΔΑΜ 21PROC009306106 2021-10-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear