ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 67/2022 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΙΚ (ΑΕ 350) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 67/2022 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΙΚ (ΑΕ 350)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΙΚ (ΑΕ 350)
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 67/2022
ΑΔΑ 6ΘΑΝΟΡ1Π-ΦΤ2
ΑΔΑΜ 22PROC010852191 2022-07-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear