ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 66/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ 192 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 66/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ 192

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ 192
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 66/2022
ΑΔΑ ΩΑΓΞΟΡ1Π-ΧΚ9
ΑΔΑΜ 22PROC010827107 2022-06-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear