ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 66/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 66/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης 66/2021
ΑΔΑ 6ΔΣΞΟΡ1Π-9Ψ4
ΑΔΑΜ 21PROC009210053 2021-09-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear