ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 65/2022 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΑΕ 337) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 65/2022 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΑΕ 337)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΑΕ 337)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 65/2022
ΑΔΑ 6ΖΞ5ΟΡ1Π-ΑΧΩ
ΑΔΑΜ 22PROC010827325 2022-06-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear