ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 64/2023 ΕΛΑΣΤΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 64/2023 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης 64/2023
ΑΔΑ ΨΩΙ1ΟΡ1Π-ΧΦΔ
ΑΔΑΜ 23PROC013146486 2023-07-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear