ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 64/2022 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΕ 335 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 64/2022 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΕ 335

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΕ 335
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 64/2022
ΑΔΑ ΨΚ0ΨΟΡ1Π-Ξ6Λ
ΑΔΑΜ 22PROC010826705 2022-06-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear