ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης 63/2023
ΑΔΑ ΩΧΞ8ΟΡ1Π-0ΚΑ
ΑΔΑΜ 23PROC013146653 2023-07-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear