ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63/2022 Προμήθεια Κινητήρα, Σασμάν και Παρελκόμενα Τύπου PEUGEOT BOXER (ΑΕ 346) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63/2022 Προμήθεια Κινητήρα, Σασμάν και Παρελκόμενα Τύπου PEUGEOT BOXER (ΑΕ 346)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Κινητήρα, Σασμάν και Παρελκόμενα Τύπου PEUGEOT BOXER (ΑΕ 346)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 63/2022
ΑΔΑ ΩΣ0ΥΟΡ1Π-ΣΕΙ
ΑΔΑΜ 22PROC010826443 2022-06-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear