ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62/2022 Προμήθεια σασμάν & παρελκόμενα ασθενοφόρων οχημάτων τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62/2022 Προμήθεια σασμάν & παρελκόμενα ασθενοφόρων οχημάτων τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια σασμάν & παρελκόμενα ασθενοφόρων οχημάτων τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL ΑΕ 325
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 62/2022
ΑΔΑ 9ΨΑΜΟΡ1Π-ΖΑΛ
ΑΔΑΜ 22PROC010801046 2022-06-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear