ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61/2022 Προμήθεια τροχήλατων καρεκλών (ΑΕ 180) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61/2022 Προμήθεια τροχήλατων καρεκλών (ΑΕ 180)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια τροχήλατων καρεκλών για 24ωρη χρήση από το τηλεφωνικό και συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ (ΑΕ 180)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 61/2022
ΑΔΑ 9ΙΤΛΟΡ1Π-ΟΩΑ
ΑΔΑΜ 22PROC010801233 2022-06-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear